Postal Address:

176 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1

Phone:

0903832843

Email:

lamvangia1984@gmail.com

Web:

lamvangia.com

Vincent David

Giảng viên bản ngữ

Sống tại Montréal, đến từ Saint-Eustache, Quebec

Từng học tại Collège Montmorency

Đã học tại Université de Montréal

Đã học tại Collège Saint-Sacrement

Sống tại Montréal/

Đến từ Saint-Eustache, Quebec