Welcome to Pro English!

Có một lẽ tự nhiên khi trong một môi trường mọi người đều giao tiếp bằng Tiếng Anh thì bạn không thể nào sử dụng tiếng Việt để giao tiếp. Thuận theo tự nhiên đó, tiến sỹ ngôn ngữ học Lâm Văn Giả với phương pháp” Đắm chìm trong ngôn ngữ” đã cho ra đời các khóa học phù hợp theo từng cấp độ và đối tượng. Nhưng tất cả đều có điểm chung là:

Môi trường 100% tiếng anh tạo cơ hội cho bạn trau dồi, rèn luyện khả năng giao tiếp của mình

Thời gian ngắn tiết kiệm được thời gian học tập

Hiệu quả cao, đảm bảo 90% học viên đều giao tiếp được tiếng Anh lưu loát sau khóa học

Học tập kết hợp thực hành trải nghiệm thực tế, giao lưu bạn bè quốc tế

Lâm văn giả
Lâm Văn Giả

Thầy Lâm Văn Giả có hơn 23 năm trong việc học và giảng dạy tiếng Anh. Thầy đã nghiên cứu, tìm tòi và học hỏi để cho ra được PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG ANH HIỆU QUẢ  cho người Việt Nam. Bên cạnh đó, thầy Lâm Văn Giả đã tham gia giảng dạy và tu nghiệp trong và ngoài nước với học vị Tiến Sĩ, Thạc Sĩ ngôn ngữ học ứng dụng tại Mỹ.

  • Chứng chỉ giảng dạy quốc tế TEFL: teaching english as a second language được cấp bởi trung tâm đại học Quốc gia Việt Nam và đại học ILLNOISE Hoa Kỳ
  • Chứng chỉ giảng dạy quốc tế TESOL: teaching english to speakers of orther languages được cấp bởi Georgia state university
  • Chứng chỉ giảng dạy TESOL độc quyềnđược cấp bởi Georgia state university

Certifications

Chứng chỉ giảng dạy quốc tế TEFL: teaching english as a second language được cấp bởi trung tâm đại học Quốc gia Việt Nam và đại học ILLNOISE Hoa Kỳ
Chứng chỉ giảng dạy quốc tế TESOL: teaching english to speakers of orther languages được cấp bởi Georgia state university
Chứng chỉ giảng dạy TESOL độc quyềnđược cấp bởi Georgia state university
Chứng chỉ lý luận dạy học đại học
Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ sư phạm