Đội ngũ giảng viên

Mie Yamada

Giảng viên

Cử nhân đại học Rikkyo – Nhật Bản chuyên ngành Tâm Lý

Lee Daseul

Giảng viên

Tốt nghiệp cử nhân Đại học Ewha – Seoul chuyên ngành Phương tiện Truyền thông

Zuijdweg Evelien

Giảng viên

Tốt nghiệp cử nhân đại học Kinh Doanh Rotterdam ở Hà Lan

Vincent David

Giảng viên bản ngữ

Sống tại Montréal, đến từ Saint-Eustache, Quebec

LV Corp

Giảng viên bản ngữ

Giảng viên bản ngữ người Philippine

Lâm Văn Giả

Tiến sỹ ngôn ngữ học

Chairman tại Global Languages and Business Group

Mulles

Tiến sỹ

Tiến sỹ
International Linkage Office tại Saint Paul School of Professional Studies

My Jason

Giảng viên bản ngữ

Giảng viên bản ngữ
English Instructor tại OISP